Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Om företagsbloggen

Här presenteras nyheter och övriga företagshändelser

Starkare koppling

Sjuka Hus fukt mögelPosted by Jerker Andersson Thu, December 20, 2012 15:38:33

Senaste tiden har flera projekt och även mer enskilda forskare kommit ut med fastare bevis för att fukt och mögel starkare kopplas till sjuka hus, då menat att man verkligen kan drabbas av ohälsa vid någon typ av fuktskada i hus.

Bland annat har man i Finland dragit igång ett större forskningsprojekt där nya rön nu börjar kunna presenteras.

Vi kommer sondera bland vad som nu händer och sammanställa detta med vår egen kunskap under kommande år.

Att förebygga skador av fukt och mögel väger idag med den "nya" kunskapen ännu tyngre än innan och vi ämnar fortsätta att t.ex. installera avfuktare i förebyggande syfte, samt inte minst via hemsidan tala om hur man på andra sätt kan förebygga och avfukta.

  • Comments(0)//blogg.lfs-web.se/#post29