Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Om företagsbloggen

Här presenteras nyheter och övriga företagshändelser

Mögel i många hus

Fukt & MögelPosted by Jerker Andersson Mon, February 21, 2011 13:19:11
Boverket har gjort en undersökning som omfattar 1.800 hus i Sverige, för att sedan använda denna undersökning att statisktisk sett bedöma skicket på det totala byggnadsbeståndet i landet. De fann att många av husen var så illa ansatta av fukt och mögel att fuktskadorna påverkande luften inomhus, vilket kunde upptäckas via luktsinne eller okulärt. Boverket har satt en tidsram för att åtgärder så snabbt som möjligt ska utföras. Deras åtgärdsplan ligger fram till 2020, där de flesta fuktskador ska vara borta. Ett av medlen för att kunna uppnå denna tidsram är att certifiera fuktsakkunniga som vid husförsäljning ska (likt energideklaration) gå in och genomsöka huset efter ev. problem. Information ska också ges till husägare för att dessa ska kunna förebygga och åtgärda fukt, mögel och lukt, i t.ex. krypgrund, källare, vind, platta på mark och andra aktuella konstruktioner. Totalt kan det för husägare komma att röra sig om upp till 12.000:- i kostnad för att få huset sitt energi- och fuktdeklarerat. Vi har skrivit lite om det under Boverket Betsi.

  • Comments(0)//blogg.lfs-web.se/#post23