Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Om företagsbloggen

Här presenteras nyheter och övriga företagshändelser

Krypgrunder påverkas av värmebölja

KrypgrundPosted by Jerker Andersson Thu, May 20, 2010 15:08:51

Under den senaste veckan har det rått ett sådant klimat att krypgrunder drabbats av hög fuktlast. Det beror på den s.k. svarta havs-värmen som från rysslandshåll drar in över landet. SVT har skrivit en artikel kring ämnet, vilken kan nås genom länken här.

Vintern har sett till att ordentligt kyla ned marken i krypgrund så att skillnaderna i värme blir höga när denna tropik-liknande luft ventileras in. Kondensbildning har rapporteras från ett antal håll till oss, såväl inne i krypgrund som utanpå grundmurarna.

I övre delen av Sverige har man mött dubbel fuktproblematik då den från Ryssland inkommande värmen och fukten ser till att smälta snön alldeles för snabbt. Källare och krypgrund översvämmas i vissa områden kraftigt. Görs inte snabba insatser emot det inkommande vattnet eller den fukt som tillförs krypgrund riskeras skador på husen för åtskilliga summor i såväl materialbyte som sanering och arbetstimmar. Det är inte heller säkert att försäkringsbolag vill ersätta. Därför är det av största vikt att förebygga så gott det går. Hälsoaspekten måste också vägas in gällande att man riskerar att må dåligt av att bo i ett fuktskadat hus.

Vi läste någon annan artikel om ett mindre hus som fått förankras för att inte flyta iväg, samt om något fall där den bärande marken under hus spolats bort. Sådana händelser är givetvis mycket svåra att gå fri ifrån om olyckan inträffar. Dock har man godare chans att säkra sin krypgrund från fuktig inkommande uteluft och uppstigande markånga i förebyggande skede.

Hoppas nu det löser sig utan vidare skador uppe i norr!

  • Comments(0)//blogg.lfs-web.se/#post20