Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Om företagsbloggen

Här presenteras nyheter och övriga företagshändelser

Fotokatalys i luftrenare kan vara bluff

Luftrening & SaneringPosted by Jerker Andersson Wed, May 19, 2010 11:34:03

Vi har tittat på och jämfört olika luftrenare med fotokatalys både i fältförsök och genom att öppna och granska själva konstruktionen. Det visar sig att man från vissa företag hävdar att det i deras luftrenare sker fotokatalys även om det inte finns någon riktig katalysator inbegripen. Med riktig katalysator menas att det någonstans i anslutning till uv-lampan i luftrenaren ska finnas coating i form av t.ex. titiandioxid eller liknande för högst möjliga effekt.

Viss mindre fotokatalytisk effekt kan nås om man applicerar aluminiumplåtar runt lampan. Meningen är då att aluminiumoxiden som kanske bildas på plåten ska alstra fotokatalys när uv-ljuset når oxiden ifråga.

Vi anser definitivt inte att man kan marknadsföra en luftrenare med orden fotokatalys om det ej finns någon reell katalysator inuti.

Den vilseledande marknadsföringen kanske beror på att annonsörerna till fullo inte kan princierna för hur fotokatalys fungerar. De hävdar att det bildas fotoplasma från luftreningen. Fotoplasma är som vi ser det egentligen benämning för processen där uv-ljuset möter ozon som båda kommer ifrån den speciella kompositlampan. Då bildas hydroxylradikaler som är en slags oxidationsagent. Det har inte direkt med fotokatalysfunktionen att göra och ska inte heller blandas ihop med denna, även om liknande och synergiska effekter nås om man lägger till katalysatorer som i sin tur kraftigt accelererar resultatet.

Våra egna luftrenare AirSteril innehåller katalysatorer i form av aluminiumskivor med coating av TiO2 vilket är förkortning av Titandioxid. Därmed ges fotokatalysresultat av mycket hög kvalitet, även om konkurrenter säger tvärtom för att få sälja.

  • Comments(0)//blogg.lfs-web.se/#post19